Fackförbund & Arbetsvillkor

Bra arbetsvillkor och regelbunden löneutveckling är tyvärr ingen självklarhet på arbetsplatsen, varför fackförbunden skapades för att finnas där vid arbetstagarens sida. Att gå med i ett fackförbund innebär alltså att du alltid har en extra trygghet i din anställning och någon som kan backa upp dig när du behöver förhandla med din arbetsgivare. Fackförbunden fyller därmed en mycket viktig roll och ser till att lagar och bestämmelser följs.

Ett fackförbund består av personer inom samma yrkeskategori eller på samma arbetsplats som går ihop för att arbeta för sin arbetssituation, så vilket fackförbund du ska välja beror på vad du jobbar med. Mycket av det som facket sköter är svårt för den enskilde personen att göra själv, så ju fler medlemmar facket har desto starkare blir deras position. Det finns alltså flera goda skäl till att gå med i facket eftersom det fungerar som en slags försäkring om en konflikt eller tvist skulle uppstå mellan dig som arbetstagare och din arbetsgivare.

Beroende på fackförbund erbjuder de olika förmåner för sina medlemmar, men oftast kan du få bättre priser på olika varor och produkter, inkomstförsäkring om du skulle bli arbetslös, rabatt på kurser och förmånligare lånevillkor. Att ansöka om medlemskapet är lätt och görs oftast online.